top of page
Sv%252525C3%252525ADt%252525C3%252525A1n

Nina

Smidek

POCTA

JAKUBU SCHIKANEDEROVI

❄1855 - ♰1924

Sv%25C3%25ADt%25C3%25A1n%25C3%25AD%2520n

Vedle nepochybně malebné, tajemné, potemnělé, až fantastické krásy mého rodného města a tajného spojení, které mě k němu odjakživa pojí, jsem se snažila zadržet ony okamžiky zastavení, ony odmlky, které si kolemjdoucí čas od času dopřávají, aby jednoduše pocítili přítomnou chvílí, onen vteřinový obraz, ve kterém je zároveň obsažena naše minulost, naše bytí, i vnitřní snění, z něhož plyne tvář naší budoucnosti.

Sv%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20na%20most%C4%9B

Onu chvíli, kdy se člověk nadechne, aby sám sebe proměnil ve světě, aby sám sobě v něm lépe porozuměl, aby se lépe snažil dosáhnout místa, kde sám na sebe čeká, kde má chůzku sám se sebou.

Snímek obrazovky 2021-02-11 v 17.22.54.
Svítání na mostě
Kone%CC%8C%20ve%20sne%CC%8Chu%20II%20KOZ
Snímek obrazovky 2021-02-11 v 17.22.54.
Snímek obrazovky 2021-04-25 v 12.21.59.
Maminka%20na%20Nove%CC%81m%20Sve%CC%8Cte

Onu chvíli, kdy stojíme v jednotě se svou samotou, pociťujeme její tíhu a štěstí, a kdy se naše cesta znovu rozsvěcuje, tak niterně spjata s našimi prostory a jejich identitou:

cesta města – cesta života.

Snímek obrazovky 2021-04-12 v 16.36.05.
Fotograf%20EXPO%20II%20signe%CC%81_edite

Onu chvíli ticha, kdy píseň naší existence se znovu počíná.

Snímek obrazovky 2021-04-12 v 16.27.34.
Fotograf EXPO II web signé.jpg
Sni%CC%81mek%20obrazovky%202021-04-12%20
Snímek obrazovky 2021-04-12 v 16.59.34.
Pohadkovy%20Novy%20Svet_edited.jpg

Proč pohledy noční? Dnešní dny jako by byly tolik uspěchané, naše životy tolik přepěchované: podobné štěrbiny se tedy otevírají velkoryseji v noci. Tyto okamžiky, kdy jsme konfrontováni sami se sebou, chvíle, od kterých se naše modernita spíše odvrací, „noci pravdy“ (Rimbaud), „půlnoční zkoušky“ (Baudelaire), byly opěvovány vybranými malíři, mimo jiné Schikanederem, a básníky, kteří nám pomáhají znovunalézat jejich tajemství. Některá města jako by je uchovávala sama o sobě v podobě genia loci. A snad není náhodou, že následující řádky mladému Balthasarovi Kłossowskému, budoucímu Balthusovi, napsal pražský Němec Rilke:

Pohadkovy Novy Svet.jpg
U%20Slavky%20Budinove%20200%20dpi%20web_
U Slavky Budinove 200 dpi web.jpg
U%20Lorety%20300%20dpi%20web_edited.jpg

„Vždy o půlnoci se pak rozvírá malinká skulina mezi dnem, který končí a tím, který začíná. Kdo by měl obratnosti dost, aby se jí prosoukal, vymknul by se času a octl v království neodvislém od všech proměn, kterým podléháme; tam je shromážděno vše, co jsme ztratili.“

U Lorety web.jpg
Na_Nove%CC%81m_Svete_web_edited.jpg
Na_Novém_Svete_web.jpg
Na%20dusicky%20III%20post%20post_edited.
Na Dusicky signé 2018.png
Star%CC%8Cenka%20v%20mlze%20FINAL%20III%
Masopu%CC%8Ast%20II%20EXPO%20signe%CC%81
Starenka v mlze signé 2017.png
Snímek obrazovky 2021-02-11 v 17.13.35.
Sni%CC%81mek%20obrazovky%202020-07-16%20
Snímek obrazovky 2021-04-13 v 15.48.56.
Snímek obrazovky 2020-07-17 v 22.31.45.
Na%20Kampe%20KOZO%20III_edited.jpg
Na Kampě
Kafka%20II%20KOZO_edited.jpg
Kafka II web.jpg
Na%20Karlov%C4%9B%20most%C4%9B_edited.jp

Ve vší skromnosti bych dodala: i to, co budoucnost slibuje – ovšem umíněným především.

Město není věc. Je to dar, a závazek šířit jej dál.

Tyto pohledy dedikuji Jakubu Shikanederovi, který mi předal těch několik přístupových hesel,

bez kterých by ke mně Praha možná nikdy nepromluvila.

Přeložil Jean-Gaspard Páleníček

Na Karlově mostě
bottom of page