top of page
Zrdcadlo PAS 2'.jpg

"... Protože je nejvyšší čas sublimovat přírodu, připomínat si podstatu duše

a vytvářet kouzlo bytí..."

Zrdcadlo PAS 4'.jpg

U všech témat, se kterými pracuji, se snažím dát vyniknout poesii osamocených chvil, zázraku přírody,

tajemství života, odrazu duše.

 

Představivost mě občas ponouká k evokaci nadpřirozených či fantaskních prvků.

Jen ticho coby pozastavení času umožňuje introspekci.

Pak přistupuji k realizaci vizí, které v sobě nosím, tak dlouho, dokud nemám jistotu, že skutečně vím,

jak jim skrze obraz vdechnout život.

Mé snažení se blíží práci malíře. Díla s okvětím se zjevují jako by vegetace překypovala z břehů

a pronikala do dimenze, kde se rozléhají ona ticha, která rytmizují mou pikturální hudbu.

 

Můj přístup je pomalost a samota.

Nechávám v sobě ožít dětství, které život vnímá všechny smysly. 

 

z francoužštiny přeložil

Jean Gaspard Páleníček

Holibubice.png

"Když se zrodí dílo,

je to jako by se udál zázrak přišedší zdaleka.

Tyto dálky jsou přeci však nejintimnější stránkou sebe samého."

 

z francoužštiny přeložil

Jean Gaspard Páleníček

Holibubice.png

PORTFOLIO

Juditha.png
alegorie
portréty
pOHÁDKY
AKTY
Racci na ledu web.jpg
Svítání na mostě
pocta
jakubU schikanederOVI

"Vážná přítomnost dějinných drobků…

Příroda ve své poddanosti cyklům…

Bílé obsahují jsoucna ve chvíli jejich zániku…

Chvění váhavosti bytí, těsně před převrhnutím…

Splétání soumraků a červánků…

Již brzy bude, že to již bylo…

Líznut mizením…

Vždy se blížíme, nikdy na dosah cíle…

Čas náhle uspíšen proti špičce pozastavené chvíle…

Quasi-stopa…"

 

Baron H. Wermann

 

z francoužštiny přeložil

Jean Gaspard Páleníček

PORTFOLIO
bottom of page